Tłumaczenie oświadczenia Partisan Defense Committee (USA) z dn. 27 marca 2008 r.

Partisan Defense Committee P.O. Box 99, Canal Street Station, New York, NY 10013, USA

E-mail: partisandefense@earthlink.net  www.partisandefense.org

Kontakt: Kevin Gilroy, tel. 00-1212 406 42 52

Third Circuit Court podtrzymuje sfabrykowany wyrok na Mumii Abu-Jamalu, zarządza posiedzenie w celu przywrócenia kary śmierci lub uwięzienia go na całe życie.

Natychmiast uwolnić Mumię Abu-Jamala!

Nadzwyczajne protesty dn. 28 marca w miastach w różnych częściach USA, na świecie 28 i 29 marca: Natychmiast uwolnić Mumię Abu-Jamala! Kontaktujcie się z PDC, by uzyskać informacje nt. różnych miejsc lub zajrzyjcie na www.partisandefense.org

Federalny sąd, Third Circuit Court of Appeals, wydał dziś orzeczenie o utrzymaniu sfabrykowanego oskarżenia na Mumii Abu-Jamalu za zabójstwo w 1981 r. filadelfijskiego funkcjonariusza policji Daniela Faulknera. Orzeczenie sądu oznacza, że Mumię czeka albo egzekucja albo śmierć za życia, dożywocie w więzieniu. Podtrzymując decyzję sędziego federalnego sądu dzielnicowego Williama Johna z 2001 r., znoszącą karę śmierci, sąd zarządził, że będzie miało miejsce albo nowe posiedzenie w celu wymierzenia kary, gdzie mogłaby zostać przywrócona kara śmierci, albo że Mumia automatycznie zostanie skazany na dożywotnie uwięzienie. Należy się spodziewać, że obie strony odwołają się od tego orzeczenia.

Rachel Wolkenstein, radca prawny Partisan Defense Committee, oświadczyła dziś: „Decyzja sądu jest oburzająca, to policzek w twarz wszystkich przeciwników rasistowskiej niesprawiedliwości. To orzeczenie pokazuje, że nie można oczekiwać sprawiedliwości ze strony kapitalistycznych sądów. Raz jeszcze ukazuje ono, że policjanci, oskarżyciele i sądy – z poparciem kapitalistycznych polityków, zarówno Demokratów jak i Republikanów – są zdeterminowani przeprowadzić legalny lincz na Mumii lub pogrzebać go na całe życie w więzieniu. Nie wolno nam na to pozwolić! Mumia musi być natychmiast uwolniony!”

Wolkenstein dodała: „Po niedopuszczeniu dowodów niewinności Mumii, dzisiejsza decyzja sądu wciska jako fakt dawno temu zdyskredytowane kłamstwo oskarżenia, jakoby Mumia zabił funkcjonariusza Faulknera. Każdy filar sprawy wniesionej przez oskarżenie przeciwko Mumii wciąż na nowo okazuje się dowiedzioną fabrykacją, poczynając od rzekomego «przyznania się» Mumii w noc zabójstwa, poprzez świadków oskarżenia nakłonionych do złożenia fałszywych zeznań, po broń rzekomo użytą w morderstwie, która nawet nie została sprawdzona, czy w ogóle z niej strzelano.

Istnieje cała góra dowodów na to, że Mumia jest ofiarą rasistowskiej, politycznej fabrykacji. Każdy dowód w tej sprawie, od badań kryminalistycznych, poprzez balistykę, po świadków, potwierdza że Mumia jest niewinny. W tym złożone pod przysięgą oświadczenie Arnolda Beverly’ego, że to on, a nie Mumia, strzelił i zabił funkcjonariusza Faulknera. Dowód Beverly’ego został przedłożony sądom federalnemu i stanowemu w 2001 r., lecz odmówiły one rozpatrzenia go. Partisan Defense Committee ostatnio wydał faktograficzną broszurę – Murdered by Mumia: Big Lies in the Service of Legal Lynching (Zamordowany przez Mumię: wielkie kłamstwa w służbie legalnego linczu) – która szczegółowo przedstawia dowody niewinności Mumii”. Broszura ta dostępna jest na www.partisandefense.org.

Wolkenstein podkreśliła: „Faktyczną przyczyną, dla której Mumia został oskarżony i skazany na śmierć było jego poświęcenie się sprawie walki o wolność czarnych, od czternastego roku życia. Rasistowscy władcy widzą w Mumii widmo czarnej rewolty. Filadelfijscy gliniarze i FBI prowadzili wendettę przeciw niemu od czasu, gdy mając piętnaście lat został rzecznikiem Partii Czarnych Panter. Wendetta ta była kontynuowana, gdy został rzetelnym dziennikarzem znanym jako «głos tych, którzy głosu nie mają» i zwolennikiem organizacji MOVE, która również była na celowniku filadelfijskiej policji. W kolejnych orzeczeniach podtrzymujących oskarżenie Mumii, sądy bezprawnie omijają precedens za precedensem, w tym decyzję Sądu Najwyższego w sprawie Batsona z 1986 r., mówiącą że oskarżyciele nie mogą wykluczyć członków ławy przysięgłych kierując się względami rasowymi.

Mumia nigdy nie powinien był zostać aresztowany, sądzony ani spędzić jednej minuty w więzieniu. W okrytej złą sławą sprawie Dreda Scotta z 1857 r., która sankcjonowała niewolnictwo, Sąd Najwyższy orzekł, że czarny człowiek nie ma żadnych praw, które biały człowiek jest zobowiązany respektować. Kapitalistyczne państwo i jego sądy jasno stawiają sprawę, że Mumia nie ma żadnych praw, które sądy są zobowiązane respektować.”

Pam Africa, stojąca na czele International Concerned Family and Friends of Mumia Abu-Jamal, powiedziała PDC: „Przemawiając z ramienia ruchu i Mumii, powinno być ewidentne dla ludzi, że nie ma sposobu, by Mumia miał uczciwe przesłuchanie w sądach. Od pierwszego dnia wzywamy do natychmiastowego uwolnienia Mumii! Opiera się to na dowodach niewinności Mumii, które rosną jak góra, i które cały świat zna. Mumia chce zostać uwolniony z więzienia, nie chce spędzić reszty życia w więzieniu. Zróbcie dla Mumii to, co on uczynił dla nas. Pokażcie się!”

Odnosząc się do dzisiejszej decyzji, Wolkenstein zauważyła: „Sąd pominął przytłaczające dowody rasistowskiego wykluczenia członków ławy przysięgłych, czym charakteryzował się proces z 1982 r., kiedy to oskarżenie posłużyło się jedenastoma ze swych 15 żądań odwołania ławników złożonych pisemnie przed rozpoczęciem procesu, by pozbyć się czarnych ławników. Wykluczanie czarnych z ław przysięgłych było tak zakorzenione w urzędzie filadelfijskiego prokuratora okręgowego, że nawet sporządził on instruktażowe wideo w 1987 r., by szkolić oskarżycieli w tej praktyce.”

W odpowiedzi na argument większości, że to „szkoleniowe wideo” prokuratury okręgowej nie miało związku ze sprawą, ponieważ zostało sporządzone w pięć lat po procesie Mumii, sędzia Thomas L. Ambro, jedyny sędzia, który złożył odmienną opinię niż skład sędziowski, oświadczył: „Trudno mi uwierzyć, że kultura w Prokuraturze Okręgowej Filadelfii była cokolwiek lepsza pięć lat przed sporządzeniem tego szkoleniowego wideo”. Ambro przekonywał, że Mumia powinien otrzymać nowe przesłuchanie w federalnym sądzie dzielnicowym, gdzie oskarżyciele byliby zobowiązani do usprawiedliwienia swego wykluczenia czarnych ławników, zauważając że „była to sprawa obciążona rasowo”.

Ponad 900 osób i organizacji, w tym związki zawodowe reprezentujące setki tysięcy robotników, podpisało oświadczenie PDC zatytułowane „Domagam/Domagamy się natychmiastowego uwolnienia Mumii Abu-Jamala, niewinnego człowieka”, które również wzywa do zniesienia kary śmierci. Wśród nich znajdują się Maritime Union of Australia – oddziały w Sydney i Victorii, National Union of Mineworkers w Johannesburgu w Afryce Południowej, SEIU – Oddział 1199 w Nowym Jorku i International Longshoremen’s Association – Oddział 1422 w Charleston w Południowej Karolinie (USA). W odpowiedzi na dzisiejsze orzeczenie, Sadie Sanders, przewodnicząca akcji politycznej nowojorskiego oddziału Coalition of Black Trade Unionists, powiedziała: „Wszyscy powinniśmy być oburzeni tą decyzją” i oświadczyła, że jej organizacja „zrobi wszystko co możemy” by uwolnić Mumię.

Koordynator PDC ds. związków zawodowych Gene Herson oświadczył: „Niezbędne jest przekuć słowa w akcje związkowe, by walczyć o wolność Mumii. Podczas gdy popieramy wykorzystywanie każdej możliwości prawnej, nie łudzimy się co do kapitalistycznego systemu sądowego. To masowe międzynarodowe protesty, których kluczową częścią byli związkowcy, powstrzymały rękę kata w sierpniu 1995 r., po tym gdy podpisano zezwolenie wykonania wyroku śmierci na Mumii. Wielorasowy ruch robotniczy musi zostać zmobilizowany niezależnie od sił państwa kapitalistycznego.

Dzisiejsza decyzja czyni tym bardziej pilnym ponowne ożywienie masowych protestów, by uwolnić Mumię na podstawie jego niewinności, i połączenie tych walk z walką o zniesienie rasistowskiej kary śmierci”. Herson dodał: „Wolność Mumii nie zostanie wywalczona poprzez poleganie na ustawionym systemie «sprawiedliwości» czy na kapitalistycznych politykach, włącznie z Hillary Clinton i Barackiem Obamą, którzy oboje popierają karę śmierci. Siłą, która może odwrócić tę falę przypływu jest potęga milionów – ludzi pracy, antyrasistowskiej młodzieży, przeciwników kary śmierci – zjednoczonych w walce by żądać wolności dla Mumii.”

Herson podkreślił różnicę między perspektywą walki klasowej PDC a „tymi grupami, które skoncentrowały się na wzywaniu do nowego procesu dla Mumii. To wezwanie oznacza poleganie na tych samych rasistowskich sądach, które na każdym poziomie podtrzymują sfabrykowane oskarżenie Mumii. Oznacza ono złudzenia, że Mumię może spotkać sprawiedliwość z rąk tego samego państwa, które zabiło 38 członków Czarnych Panter jako element akcji FBI o kryptonimie COINTELPRO, i które zmasakrowało jedenaścioro czarnych ludzi, w tym kobiety i dzieci, w zbombardowaniu ładunkiem zapalającym MOVE w 1985 r. To nie przypadek, że ta decyzja nadchodzi akurat przed przesłuchaniem w sprawie warunkowego zwolnienia zaplanowanym na kwiecień dla ośmiorga żyjących członków dziewiątki MOVE, którzy siedzą w więzieniu od 30 lat.” Dziewiątka MOVE (MOVE 9) została wrobiona na podstawie oskarżenia o spisek i morderstwo w następstwie zabicia funkcjonariusza filadelfijskiej policji Jamesa Rampa, który został zastrzelony we własnym krzyżowym ogniu policji podczas zajadłego policyjnego szturmu na dom MOVE na osiedlu Powelton Village w Filadelfii w sierpniu 1978 r. Natychmiast uwolnić więźniów z MOVE!

Tom Cowperthwaite z Labor Black League for Social Defense oświadczył: „Rasiści w czarnych togach przemawiają. Już od dawna powinien wypowiedzieć się sąd mas”. Wskazując na strajk transportu miejskiego w Nowym Jorku w grudniu 2005 r., który poważnie osłabił kapitał finansowy świata na trzy dni, Cowperthwaite, członek Transport Workers Union – Oddział 100, dodał: „To jest ta sama potęga, której potrzebujemy do mobilizacji w celu uwolnienia Mumii i wszystkich więźniów wojny klas. W każdym miejscu pracy, słowa «Strajk!» i «Uwolnić Mumię!» powinny być donośnie wypowiadane jednym tchem. Mobilizujcie potęgę ruchu związkowego, by natychmiast uwolnić Mumię! Znieść rasistowską karę śmierci!”

Demonstracje odbędą się w następujących miastach:

USA – Bay Area, Chicago, Los Angeles, Nowy Jork, 28 marca
Australia – Sydney, 29 marca
Kanada – Toronto, Vancouver, 28 marca
Anglia – Londyn, 28 marca
Francja – Paryż, 29 marca
Niemcy – Berlin, 28 marca, Hamburg, 29 marca
Meksyk – Meksyk, 28 marca

* * * * *

Partisan Defense Committee (Komitet Obrony Działaczy) to oparta na zasadzie walki klasowej, niesekciarska organizacja obrony prawnej i społecznej, która publicznie broni w sprawach i procesach w interesie ludzi pracy jako całości. Cel ten zgodny jest z politycznymi poglądami Spartacist League (Ligi Spartakusowców – USA).