Tłumaczenie oświadczenia dla prasy Partisan Defense Committee (USA) z dn. 2 stycznia 2008 r.

Partisan Defense Committee P.O. Box 99, Canal Street Station, New York, NY 10013, USA

E-mail: partisandefense@earthlink.net  www.partisandefense.org

Kontakt: Kevin Gilroy, tel. 00-1212 406 42 52

Świeże informacje! Lista faktów prezentuje dowody niewinności Mumii Abu-Jamala: obalenie wielkich kłamstw książki Zamordowany przez Mumię służących legalnemu linczowi

Nowa lista faktów opublikowana przez Partisan Defense Committee 31 grudnia 2007 r. dostarcza obszernych dowodów niewinności Mumii Abu-Jamala. Jest ona dostępna w internecie pod adresem http://www.partisandefense.org/, i punkt po punkcie odrzuca książkę Zamordowany przez Mumię (Murdered by Mumia, The Lyons Press, grudzień 2007). Lista faktów PDC odsłania tę książkę jako „kompendium mitów, zafałszowań, błędnych interpretacji i opuszczeń – mających na celu legalne zlinczowanie niewinnego człowieka, Mumii Abu-Jamala”.

Mumia to były rzecznik Partii Czarnych Panter, będący na celowniku policji federalnej i stanowej od kiedy miał 15 lat, który później został zwolennikiem organizacji MOVE i szanowanym dziennikarzem, znanym jako «głos tych, którzy głosu nie mają». Został on osądzony w sfabrykowanym procesie o zabicie funkcjonariusza policji Daniela Faulknera 9 grudnia 1981 r. w Filadelfii i skazany na karę śmierci z powodu jego poglądów politycznych. W sytuacji, gdy decyzja sądu apelacyjnego (Third Circuit Court of Appeals) może zapaść lada dzień, walka o jego wolność osiąga stadium krytyczne.

Książka Zamordowany przez Mumię, napisana przez Michaela Smerconisha i Maureen Faulkner, wdowę po Danielu Faulknerze, zawiera twierdzenie, że dokumentacja procesu Mumii z 1982 r. i zeznania świadków sprzed rozprawy „opowiadają historię sposobu, w jaki Abu-Jamal zamordował mi męża”. W rzeczywistości, dokumentacja procesu pełna jest nieścisłości, nie dowiedzionych tez, dowodów zaprzeczających sobie nawzajem oraz wszelkich oznak rasistowskiego wrabiania w morderstwo. Nie ma dowodów na to, że Mumia strzelił do Daniela Faulknera, a „fakty” o jakich mówi książka Zamordowany przez Mumię i które mają dowodzić tę historię nie istnieją w dokumentacji procesu. Od czasu rozprawy z 1982 r. pojawiła się rosnąca góra nowych dowodów, w tym złożone pod przysięgą oświadczenie Arnolda Beverly'ego, że to on, a nie Mumia, zabił Faulknera. Dowodzą one nie tylko niewinności Mumii, lecz i fałszowania i ukrywania dowodów przez policję i oskarżycieli, nakłaniania przez nich świadków do składania nieprawdziwych zeznań i zaaranżowania monumentalnej fabrykacji.

Lista faktów PDC została zbudowana w konsultacji z prawnikami Rachel Wolkenstein i Jonathanem Piperem, którzy wchodzili w skład zespołu prawników Mumii w latach 1995-99. Cytuje ona materiały sądowe, włącznie z datami i numerami stron, gdzie ukazują się zeznania, od zeznań procesu z 1982 r. i zeznań przedprocesowych po przesłuchania po skazaniu (PCRA) w latach 1995-97 (wszystkie oznaczone jako „NT”, tzn. zapisy przesłuchań), jak również oświadczenia pod przysięgą złożone w federalnych sądach państwowych i policyjne sprawozdania śledcze (IIR, tzn. zapisy wywiadów dochodzeniowych), wreszcie cytaty z książki Zamordowany przez Mumię z podaniem numerów stron.

Dziennikarze, działacze, badacze – wszyscy, którym zależy na wydobyciu prawdy na jaw – powinni również zajrzeć do broszury PDC z lipca 2006 r., The Fight to Free Mumia Abu-Jamal–Mumia Is Innocent!, która zawiera szczegółowy przegląd faktów sprawy, jak również złożone pod przysięgą oświadczenia i inne oświadczenia. Jest ona dostępna na stronie internetowej (http://www.partisandefense.org/pubs/innocent/rw.html).

Celem PDC jest uzbrojenie walczących na rzecz Mumii w fakty, aby odeprzeć nieprawdy głoszone przez tych, którzy chcą egzekucji na nim. Jest to część wysiłków PDC mających na celu zmobilizowanie akcji masowego protestu z ramienia Mumii, skoncentrowanej wokół siły społecznej ruchu robotniczego i opartej na wiedzy, że Mumia Abu-Jamal jest niewinnym człowiekiem, ofiarą rasistowskiej i politycznej fabrykacji, który musi zostać natychmiast uwolniony!

* * * * *

Partisan Defense Committee (Komitet Obrony Działaczy) to oparta na zasadzie walki klasowej, niesekciarska organizacja obrony prawnej i społecznej, która publicznie broni w sprawach i procesach w interesie ludzi pracy jako całości. Cel ten zgodny jest z politycznymi poglądami Spartacist League (Ligi Spartakusowców – USA).